Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Mylan” - uddannelsesmateriale 
Anbefalinger til læger og sundhedspersonale vedrørende nyrefunktion og dosisjustering hos voksne patienter, der får tenofovirdisoproxilfumarat
Huskekort
PrEP-undervisningsbrochure til den ordinerende læge
PrEP-undervisningsbrochure til personer, der får profylakse
Tjekliste til den ordinerende læge
Kreatinin-clearance-beregningslineal

Læs mere om Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan på European Medicines Agency’s hjemmeside

eller på pro.medicin.dk


Tenofovir disoproxil "Mylan"- uddannelsesmateriale

Anbefalinger til læger og sundhedspersonale vedr. nyrefunktion og dosisjustering hos HIV inficerede patienter
Anbefalinger til læger og sundhedspersonale vedr nyrefunktion og dosisjustering hos HIV og HBV inficerede pt
Brochure med vigtige anbefalinger til HBV-inficerede børn og unge
Brochure med vigtige anbefalinger til HIV-inficerede børn og unge
Kreatinin-clearance-beregningslineal

Læs mere om Tenofovir disoproxil ’Mylan’ på European Medicines Agency’s hjemmeside

Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Mylan" - uddannelsesmateriale
Anbefalinger til læger og sundhedspersonale vedr nyrefunktion og dosisjustering
Kreatinin-clearance-beregningslineal

Læs mere om Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Mylan" på European Medicines Agency's hjemmesideAgomelatin Mylan

Patientkort
Ordinationsvejledning
Skema til monitorering af leverfunktion ved behandling med agomelatin

Senest opdateret  04-01-2019