Hvorfor biosimilære

Biosimilære lægemidler


Verden står over for en stor udfordring inden for sundhedsområdet. Der er øget pres på sundhedssystemerne, og det bliver kun værre i takt med, at vi lever længere, og antallet af kroniske sygdomme og følgesygdomme stiger. Derudover er der ikke lige adgang til medicin i verden – et billede, der er særligt kendetegnende for de fattige regioner.

Hvordan tackler vi udfordringen?

Hvordan, vi løser disse problemer, er afgørende for verdens befolkning. En del af løsningen er innovation inden for udviklingen af medicin – her finder vi svaret på mange af vores sundhedsmæssige udfordringer.

Biosimilære lægemidler har potentialet til at blive en ’game-changer’ inden for sundhedsområdet. Et biosimilært lægemiddel er en stort set identisk udgave af et allerede godkendt biologisk lægemiddel, hvis patent er udløbet. Det er meget kompliceret at producere biosimilære produkter, da de bliver udviklet i levende organismer, hvilket betyder, at indholdet kan variere fra batch til batch – også for de originale produkter. Det er dog klinisk bevist, at de biosimilære produkter er af samme kvalitet som de originale, og at de er lige så sikre og effektive.

Vi har altså med en gruppe af lægemidler at gøre, som har kvaliteterne til at gøre en forskel, og som kan komme til at spille en vigtig rolle for sundhedsområdet på globalt plan.

Tilgængelighed

Vejen til livreddende og livsforbedrende medicin bliver kortere med biosimilære lægemidler, ligesom det er en håndsrækning til sundhedssystemerne og de økonomiske udfordringer, de står overfor.

De biosimilære lægemidler blev introduceret i EU i 2006, og vi ser allerede nu tydelige beviser på de reducerede omkostninger. Siden 2006 har Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien og Storbritannien (EU5) tilsammen sparet 1,5 milliarder euro¹ som følge af introduktionen af biosimilære lægemidler, og der er en stor forventning til, at denne tendens fortsætter. I Storbritannien alene forventer sundhedsmyndighederne yderligere besparelser på 300 millioner euro frem mod 2021² som følge af brug af biosimilære lægemidler – et beløb, der svarer til ansættelsen af 9.000 sygeplejersker³.

Disse besparelser har haft god effekt for patienterne. Adgangen til behandling for alvorlige sygdomme, bl.a. cancer og diabetes, er i samme periode nemlig steget med 44 % i EU5 takket være biosimilære lægemidler⁴. I EU var der i 2017 38 godkendte biosimilære lægemidler⁵, og der er endnu flere på vej. Og potentialet er enormt: Biosimilære lægemidler er af høj kvalitet, økonomisk mere overkommelige og vil give flere mennesker adgang til behandling af alvorlige, kroniske sygdomme, uanset hvor de bor, og hvor få penge de har.

Øget sundhed skaber en bedre verden

Hos Mylan tager vi de sundhedsmæssige udfordringer alvorligt, og vi gør alt for at få de biosimilære produkter ud på markedet. Vi har allerede en portefølje på 20 produkter under udvikling, som dækker flere behandlingsområder. Vi mener, at verdens 7 milliarder indbyggere har ret til medicin af høj kvalitet, som er til at betale, og vi arbejder for at skaffe patienter den behandling, de har brug for – uanset hvor i verden de bor.

Referencer

1. Medicines for Europe. (2017). Medicines for Europe country specific market access policies.

Available: http://www.medicinesforeurope.com/wp-content/uploads/2017/05/20170220-Medicines-for-

Europe-recommendationsv1.0_FINAL.pdf.

2. NHS England https://www.england.nhs.uk/2017/09/as-nhs-approaches-70-it-is-time-to-unleash-thepotential-of-innovation-to-transform-patient-care-says-simon-stevens/

3. Net Salary Calculator (based on the Office for National Statistics the mean annual salary of a nurse is

£32,16) http://www.netsalarycalculator.co.uk/nurses-salary/

4. Medicines for Europe http://www.medicinesforeurope.com/news/10-years-of-biosimilar-medicinestransforming-healthcare/#_ftn2

5. Biologics blog https://www.biologicsblog.com/2017-biosimilar-approvals-in-europe


Senest opdateret  04-09-2018