Emtricitabine/Tenofovir disoproxil "Mylan” - uddannelsesmateriale 
Emtricitabine_tenofovir Brochure HIV inf. børn og unge
Huskekort
PrEP-undervisningsbrochure til den ordinerende læge
PrEP-undervisningsbrochure til personer, der får profylakse
Tjekliste til den ordinerende læge
Kreatinin-clearance-beregningslineal

Læs mere om Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan på European Medicines Agency’s hjemmeside

eller på pro.medicin.dk

Tenofovir disoproxil "Mylan"- uddannelsesmateriale
Brochure med vigtige anbefalinger til HBV-inficerede børn og unge
Brochure med vigtige anbefalinger til HIV-inficerede børn og unge
Kreatinin-clearance-beregningslineal

Læs mere om Tenofovir disoproxil ’Mylan’ på European Medicines Agency’s hjemmeside


Abacavir/Lamivudin ’Mylan’ - uddannelsesmateriale
Overfølsomhedsreaktioner over for Abacavir-Lamivudin MylanAgomelatin Mylan
Patientkort
Ordinationsvejledning
Skema til monitorering af leverfunktion ved behandling med agomelatin


Atomoxetin - uddannelsesmateriale
Lægens vejledning til vurdering og monitorering af den kardiovaskulære risiko ved ordination af Atomoxetin Mylan
Tjekliste til foranstaltninger, der skal udføres, før Atomoxetin Mylan ordineres, udleveres eller administreres
Tjekliste til monitorering for at håndtere kardiovaskulær risici ved atomoxetin-behandling
Skema til registrering af målinger

Senest opdateret  07-10-2019